ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ (HSA) PSC

PSC കേരള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഹൈസ്‌കൂൾ ടീച്ചർ (സോഷ്യൽ സയൻസ്) – മലയാളം മീഡിയം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ്…

ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

ഇന്ത്യൻ നേവി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 | എസ്എസ്എൽസി ജനറൽ സർവീസ് & ഹൈഡ്രോ കേഡർ | 50 ഒഴിവുകൾ | അവസാന…

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം

കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ  ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളില്‍ പേര്  രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള…

ആർ‌ആർ‌ബി എൻ‌ടി‌പി‌സി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2020

ആർ‌ആർ‌ബി എൻ‌ടി‌പി‌സി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2020: റെയിൽ‌വേ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (ആർ‌ആർ‌ബി) എല്ലാ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ആർ‌ആർ‌ബി എൻ‌ടി‌പി‌സി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷയ്ക്ക്…